Anders Sondrup er seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet. Tidligere har han arbeidet i Den norske legeforening og Justis- og beredskapsdepartementet. Han vært vitenskapelig assistent ved Institutt for offentlig rett og har hatt oppdrag som sensor ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. I tillegg til å være master i rettsvitenskap, har Sondrup en bachelorgrad i statsvitenskap. Han har tidligere arbeidet som journalist, blant annet i avisen Verdens Gang.