Till övergripande innehåll för webbplatsen

Trude Nyberget

Seniorskattejurist, Skatteetaten
Trude Nyberget er seniorskattejurist i Skatteetaten, storbedrift, hvor hun har hatt fagansvaret for merverdiavgift ved kontoret siden 2014.

Hun har lang yrkeserfaring og bred faglig kompetanse innen merverdiavgiftsretten med erfaring fra både offentlig og privat sektor. Hun har tidligere jobbet i Finansdepartementet og Skattedirektoratet, og har ca. 15 års erfaring som advokat. Hun har deltatt i flere lov- og utredningsoppgaver, og ledet mange krevende oppdrag for flere store selskaper og konsern.

Hun hadde redaksjonsansvaret og var medforfatter til boken Merverdiavgift – Praksis og erfaringer. Trude har holdt flere generelle og spesialtilpassede kurs innenfor merverdiavgiftsområdet og bokføringsregelverket.