Till övergripande innehåll för webbplatsen

Thomas Talén

Partner/Advokat, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS
Thomas er advokat og partner i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS og har arbeidet som advokat/-fullmektig i mer enn 17 år, i tillegg til en periode som dommerfullmektig i Hallingdal tingrett. Thomas kom til Simonsen Vogt Wiig fra Deloitte der han var fagansvarlig for arbeidsrettsgruppenn, i tillegg til å være representant for Deloitte NSE (North South Europe) i Global Dispute Resolution Steering Comitee. Før det jobbet han i Bull & Co Advokatfirma, hvor han var partner og leder av arbeidslivsavdelingen.

Thomas har omfattende kompetanse innen HR-relatert juridisk rådgivning ved de fleste sider av arbeidsretten. Han har bl.a. bred erfaring fra omorganiseringer/nedbemanninger og personalrelaterte problemstillinger, herunder særlig oppfølgning av individuelle arbeidsforhold, samt tvisteløsning med fokus på forhandlingsbaserte løsninger, men også i rettsaker der det er nødvendig.. Thomas har prosedert arbeidsrettslige saker i alle instanser. Thomas bistår også jevnlig kunder i tilknytning til spørsmål om innleie av personell og midlertidige arbeidsforhold.

Thomas er i 2021 rangert blant de 10 beste advokatene i Norge innen arbeidsrett i Finansavisens årlige advokatkåring, i tillegg til å være nr. 1 i up & coming innen granskning og compliance i samme kåring. For øvrig er Thomas varadommer i Arbeidsretten, leder av JUCs nettverk for arbeidsrett og leder av Klagenemnda ved Arkitektur- og Designhøyskolen (AHO).