Till övergripande innehåll för webbplatsen

Øystein Arff Gulseth

Partner, Ernst & Young Advokatfirma AS
Øystein Arff Gulseth er advokat og partner i Ernst & Young Advokatfirma AS (EY Tax & Law), der han leder forretningsområdet Tax. Han er utdannet fra Universitetet i Oslo, der han etter et grunnfag i offentlig rett gikk ut med juridisk embetseksamen i 1994. Han har senere fullført programmer gjennom bl.a. Harvard Business School og Erasmus University Rotterdam.

Han arbeidet i Toll- og avgiftsdirektoratet, og senere i Finansdepartementet, med spørsmål knyttet til toll, særavgifter og internasjonale avgiftsforhold. I 1999 begynte han i Ernst & Young, hvor han ble partner i 2004. Han har arbeidet med norske og internasjonale bedrifter innen et bredt felt av spørsmål bl.a. knyttet til særavgifter, toll og internasjonal avgift. Han har videre undervist og publiser nasjonalt og internasjonalt. I 2006 ble han oppnevnt til Særavgiftsutvalget som i 2007 la frem NOU 2007: 8 En vurdering av særavgiftene.