Till övergripande innehåll för webbplatsen

Kristoffer P Rosmo

Advokatfullmektig, Ernst & Young Advokatfirma AS
Kristoffer Rosmo er advokatfullmektig i Ernst & Young Advokatfirma AS (EY Tax & Law) og spesialisert innen merverdiavgiftsrett. Han har siden 2020 bistått private og offentlige virksomheter med rådgivning og i saker overfor skattemyndighetene, særlig innenfor fast eiendom og finansielle tjenester. Han har tidligere skrevet masteroppgave om omgåelsesnormen på merverdiavgiftsrettens område.