Till övergripande innehåll för webbplatsen

Nina Sørensen Aas

Seniorrådgiver, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
Nina Sørensen Aas er juridisk seniorrådgiver i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet(Nkom) i avdeling for Marked og tjenester. Hos Nkom har hun har ansvar for nasjonal og internasjonal regulering av postmarkedet. Hun har tidligere jobbet hos Vegdirektoratet, Statens Vegvesen og Statsforvalteren i Oslo og Akershus. Utdannet master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo i 2007.