Till övergripande innehåll för webbplatsen

Marie Meling

Seniorrådgiver, Finansdepartementet
Marie Meling er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra 2008, og skriver nå på en doktoravhandling om "Rekonstruksjon av foretak" samme sted.

Hun har tidligere jobbet med et bredt spekter av transaksjons- og finansieringsavtaler som advokatfullmektig og advokat i Advokatfirmaet BA-HR AS i Oslo og Watson, Farley & Williams LLP i Hamburg.