Till övergripande innehåll för webbplatsen

Marc Stuppi

Seniorrådgiver, Barne- og familiedepartementet
Marc Stuppi ble utdannet jurist i 2015 ved Universitetet i Saarbrücken og fikk tysk advokat- og dommerløyve i 2017. Han har også studert ved Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer og Universitetet i Tromsø.

Han har erfaring som vitenskapelig assistent ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen og som rådgiver i Forbrukertilsynet. Han har siden 2018 arbeidet i forbrukervernseksjonen i Barne- og familiedepartementet. Der jobber han som seniorrådgiver, særlig med markedsføringsrett, EØS-rett og kontraktsrett.

Stuppi har erfaring fra flere lovarbeider og implementering av felleseuropeiske rettsakter i norsk rett.

Angrerettloven

Forskrift om utmåling av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr