Till övergripande innehåll för webbplatsen

Maj Hines

Partner og foreleser, Advokatfirmet Forsberg DA
Maj Hines er advokat og spesialist på merverdiavgift og har tatt en MBA i Strategisk ledelse på NHH Executive. Hun har vært underdirektør i juridisk avdeling i Skattedirektoratet, og arbeidet 13 år som advokat i EY, Grette og Wiersholm, samt flere år med skattepolitikk i NHO. Hun er mangeårig medlem av Klagenemnda for merverdiavgift og Skatteklagenemnda, og var medlem av Banklovkommisjonen.

Hines har bred erfaring arbeidet mye med utredninger for Finansdepartementet, regelutviklingstiltak og prinsipielle rettslige avklaringer innen merverdiavgift. Hun har publisert en rekke faglige kronikker, innlegg og artikler innen skatterett i aviser og tidsskrift, f.eks. Tidsskrift for Eiendomsrett, Revisjon & Regnskap.

Hines er sensor og veileder i skatterett ved masterstudiet ved UiO, foreleser for BI masterprogrammet skatterett, sensor i merverdiavgift ved Høyskolen i Innlandet og medlem JUS Skatteutvalg og fagansvarlig for merverdiavgiftkommentarene i Karnov Lovkommentar.