Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lavrans Tveito Spiteri

Dommerfullmektig, Oslo tingrett
Lavrans jobber som dommerfullmektig i Oslo tingrett. Han er tilknyttet avdelingen for byfogdsaker og arbeider med forskjellige typer sivilprosess. Det omfatter blant annet midlertidig sikring, insolvens, tvangsfullbyrdelse samt arv og skifte.

Lavrans underviser også i avtale- og kjøpsrett ved Det Juridiske Fakultet i Oslo.

Tidligere har Lavrans jobbet som advokat i Deloitte Advokatfirma der han hovedsakelig arbeidet med fast eiendom, kontraktsrett, M&A og tvisteløsning.

I tillegg til hans juridiske utdannelse, har Lavrans studert samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo.