Till övergripande innehåll för webbplatsen

Katrine Holter

Førsteamanuensis i rettsvitenskap, Politihøgskolen
Katrine Holter disputerte for graden philosophia doctor i rettsvitenskap på Universitetet i Bergen i januar 2020.

Hennes avhandling «Hensikt og omkringliggende begreper i strafferetten» er den første publikasjonen til Karnov Group Norway.

Boken gir en juridisk fremstilling av hensiktsbegrepet med utgangspunkt i språkfilosofien til Elizabeth Anscombe (1919-2001).

Holter har tidligere jobbet som forsvarer i Advokatfirmaet Sulland. Hun er nå ansatt som førsteamanuensis i rettsvitenskap på Politihøgskolen.