Till övergripande innehåll för webbplatsen

Ingvild Bruce

Førsteamanuensis, Politihøgskolen
Ingvild Bruce har en master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2005) og ph.d. fra Universitetet i Oslo (2021). Ph.d-avhandlingen omhandler reglene om forebyggende bruk av skjulte tvangsmidler i beskyttelsen av nasjonal sikkerhet.

Bruce er førsteamanuensis ved Politihøgskolen. Hun er tidligere konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett, og har vært ansatt blant annet hos Sivilombudsmannen, Justisdepartementet, Stortinget, ØKOKRIM og Riksadvokatembetet.