Till övergripande innehåll för webbplatsen

Jon Gauslaa

Kommisjonsleder, Finnmarkskommisjonen
Jon Gauslaa har siden 2008 vært leder for Finnmarkskommisjonen som kartlegger bruks- og eierrettigheter i Finnmark. Han har tidligere blant arbeidet som utreder og sekretariatsleder for Samerettsutvalget I som i 1997 la frem NOU 1997: 4 Naturgrunnlag for samisk kultur, og som juridisk rådgiver i Miljøstiftelsen Bellona. Her hadde han blant annet en sentral rolle i forsvaret av den spiontiltalte ubåtoffiseren Aleksander Nikitin som i september 2000 ble frikjent på alle tiltalepunkter i russisk Høyesterett. Gauslaa var medlem i og senere for Samerettsutvalget II som i desember 2007 la frem NOU 2007: 13 Den nye sameretten.