Till övergripande innehåll för webbplatsen

Henning Jakobsen

Leder, Stortingets utredningsseksjon, Stortinget
Henning Jakobsen er leder av Stortingets utredningsseksjon.

Han har tidligere bl.a. vært konstituert lagdommer i Borgarting og Eidsivating lagmannsrett, lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling og utreder i Høyesterett. Han har også vært leder av Finansklagenemnda Eierskifte siden 2018.