Till övergripande innehåll för webbplatsen

Johannes Flisnes Nilsen

Seniorrådgiver, Sivilombudet
Johannes Flisnes Nilsen arbeider i stilling som seniorrådgiver i Sivilombudets forebyggingsenhet. Avdelingen har et landsdekkende ansvar i henhold til tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon, med et mandat om å forebygge tortur og annen umenneskelig eller nedverdigende behandling på steder for offentlig frihetsberøvelse i Norge. Johannes er spesialisert innen menneskerettigheter og har mange års erfaring med besøk til norske offentlige og private institusjoner, herunder fengsler, psykiatriske sykehus, barnevernsinstitusjoner og sykehjem.