Till övergripande innehåll för webbplatsen

Halvor Haneborg Finne

Tingrettsdommer, Oslo tingrett
Halvor Haneborg Finne er tingrettsdommer i Oslo tingrett. Tidligere har han jobbet som advokat/senioradvokat i Kluge advokatfirma, med arbeidsrett og statsansatterett som spesialområde. Han har også bred erfaring innenfor forvaltningsrett, og har bl.a. i mange år ført saker på vegne av staten på utlendingsrettsfeltet.