Till övergripande innehåll för webbplatsen

Carl Flock

Juridisk direktør/advokat
Carl Flock er advokat og arbeider som juridisk direktør i bank og kapitalmarkedsavdelingen i Finans Norge. Han har tidligere arbeidet i et forsikringsselskap, i Finanstilsynet og som dommerfullmektig. Carl har lang erfaring fra arbeid med finansmarkedsregulering for banker, sparebanker, forsikringsselskaper og verdipapirforetak. I tillegg har han internasjonal erfaring fra arbeid i EØS-sekretariatet i Brussel. Han har siden 2014 vært Finans Norges representant i "Legal Committe" i den europeiske bankforening (EBF) og sparebankforening (ESBG) . Kompetansen hans spenner over store deler av det finansregulatoriske området, herunder finansforetaksloven, verdipapirhandelloven, finansavtaleloven og EU/EØS-rett. Carl har bred erfaring med lovarbeid på finansområdet gjennom bl.a. Banklovkommisjonen, Inkassolovutvalget og en rekke arbeidsgrupper nedsatt av myndighetene. Han har også skrevet en rekke artikler om finansregulering.