Till övergripande innehåll för webbplatsen

Beate Gulbrandsen

Seniorrådgiver, Nærings- og fiskeridepartementet
Beate Gulbrandsen jobber hovedsakelig med offentlige anskaffelser, kontraktsrett og statsstøtte, med særlig vekt på offentlige anskaffelser. Beate har omfattende erfaring med å bistå leverandører og oppdragsgivere på alle stadier i en anskaffelsesprosess, både ved tvisteløsning og generell rådgivning. Beate har også opparbeidet seg inngående kjennskap til regelverket om offentlige anskaffelser gjennom sitt arbeidet i sekretariatet for klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Anskaffelsesloven

Anskaffelsesforskriften