Till övergripande innehåll för webbplatsen
Utskiftningsloven 1821

Utskiftningsloven 1821

Lov 17. august 1821 angaaende Jords og Skovs Udskiftning af Fælledsskab var den første landsdekkende utskiftningsloven, og den gjaldt fram til 1859. Loven har fått liten oppmerksomhet, og dette kan ha sammenheng med at det var først i 1859 at vi fikk en egen etat som skulle drive med utskiftning.

Et av formålene med utskiftningsloven av 1821 var å legge til rette for at flest mulig saker skulle løses i minnelighet, uten at saken måtte behandles av forlikskommi- sjonene eller domstolene. De fleste utskiftningene ble gjennomført av bøndene selv. Det var derfor stor variasjon i hvordan utskiftningene ble gjennomført.

Utskiftningsprotokoller og kart fra perioden 1821 til 1859 blir i dag ofte lagt fram som bevis i tvister om eiendomsgrenser og rettigheter. Forfatterne kommenterer de ulike lovbestemmelsene og viser eksempler på utskiftninger. Boka er illustrert med utskiftningskart og kartutsnitt fra ulike deler av landet.
Boka er relevant for ansatte i domstolene, landmålere og de som studerer eien- doms- og utskiftningshistorie.

Boken er skrevet av Børge Aadland, Lars Kvestad og  Per Kåre Sky.
 
Kjøp papirutgaven her


  • Utgivelsesår: 2024
  • Språk: Bokmål/nynorsk
  • ISBN: 9788293816447