Tormod Torvanger er førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole (NHH) og partner i Advokatfirmaet Rasmussen & Broch DA. Torvanger har bakgrunn fra Sentralskattekontoret for storbedrifter, et Tier 1 advokatfirma og som foreleser og kursansvarlig i skatte- og selskapsrettslige fag ved NHH. Hans PhD-grad er bygget på avhandlingen "Access to the Norwegian tonnage tax system" (Gyldendal 2020), som analyserer den norske rederibeskatningsordningens fartøysrelaterte kvalifikasjonskriterier i en internasjonal kontekst.

Torvanger er tilknyttet Skatterettslig forskningsforum ved Universitetet i Oslo, Forskergruppe skatt og avgift ved Universitetet i Bergen og han er medlem av Skatteklagenemnda.