Tom Sørum er advokat (H) og partner i Advokatfirmaet Ness Lundin DA. Han har tidligere vært vitenskapelig assistent ved Nordisk Institutt for Sjørett, Redaktør for Jussens Venner, dommerfullmektig og konstituert lagdommer. Han har prosedert en rekke prinsipielt viktige erstatningssaker for Høyesterett, skrevet flere vitenskapelige publikasjoner og foreleser jevnlig i forsikrings- og erstatningsrettslige problemstillinger.