Suzanne Rusten er jurist fra UiT Norges arktiske universitet (2013).

Hun jobber nå i juridisk avdeling hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, hvor hun begynte i 2019. Her jobber hun hovedsakelig med fagområdene fri rettshjelp og tros- og livssynssamfunn.

Hun har tidligere jobbet i NAV Klageinstans, NAV Hjelpemiddelsentral og i asylavdelingen i Utlendingsdirektoratet (UDI).