Rolf A. Nicolaissen er ansatt som seniorrådgiver i Finanstilsynet ved seksjon for prospekt og finansiell rapportering. Han arbeider til daglig med kontroll og godkjenning av prospekter for omsettelige verdipapirer utarbeidet i forbindelse med offentlige tilbud og notering på regulert marked, samt problemstillinger tilknyttet prospektregelverket.

Rolf ble uteksaminert fra Universitetet i Bergen i 2018. I tillegg til jussutdannelsen fra Bergen har han en LL.M. (Master of Laws) i Corporate and Financial Law fra University of Glasgow. Under studiet ved UoG arbeidet han en periode som vitenskapelig assistent innen emnene International Financial Regulation og International Finance Law. Han skrev masteroppgave ved UoG om offentlig regulering av kryptovaluta.