Roger Spidsberg er fagdirektør i juridisk avdeling i Kunnskapsdepartementet. Spidsbergs hovedarbeidsområde er private/frittstående skoler, og han har vært sentral i alle store lovendringsprosjekter på dette feltet siden 2005. Spidsberg var i perioden 2001-2004 rettsfullmektig i Trygderetten, og han har skrevet flere fagartikler i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett.