Ola Nygard er cand. jur fra Universitetet i Bergen, 1989.

Nygard har bakgrunn fra Fylkesmannen i daværende Sogn og Fjordane fylke og har tidligere arbeidet i to andre advokatfirmaer. Han har fra 1998 vært advokat i SANDS Advokatfirma DA der han i hovedsak arbeider innenfor fast eiendom, plan- og bygningsrett  og prosedyre.  Han har undervist i juridiske fag og vært sensor på Norges miljø- og biovitenskaplige universitet NMBU og ved Handelshøyskolen BI. Han foreleser jevnlig om eiendomsrettslige temaer på seminarer i regi av JUS, Advokatforeningen samt for forskjellige organisasjoner og bedrifter.