Morten Holmboe er professor ved Politihøgskolen. Han er cand.jur. 1989 og ph.d. 2016, begge grader ved Universitetet i Oslo. Tidligere har han blant annet vært førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, kontorsjef hos Sivilombudet og lovrådgiver i Justisdepartementets lovavdeling. Han har utgitt en rekke fagartikler og fagbøker siden 1987.

Foto: Jon Strype