Markus Hoel Lie er professor ved UiT, hvor han blant annet underviser i avtale- og kontraktsrett.

Han er nestleder i Forbrukerklageutvalget og medlem av Den nasjonale forskningsetiske komite for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH).

Lie interesserer seg for brede deler av formueretten, herunder særlig erstatnings-, forbruker- og mellommannsrett, samt forvaltningsrett.