Marianne Raa Bjaaland er partner i Arntzen de Besche Advokatfirma.

Hun har blant annet bred erfaring med strukturering av eiendom, bolig- og eiendomsrettslige spørsmål samt entrepriserett. Hennes erfaring er fra både privat g offentlig virksomhet.

Hun har tidligere blant annet arbeidet som seniorrådgiver i Boligseksjonen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, advokat hos Obos og rådgiver hos Fylkesmannen. Hos Kommunal- og moderniseringsdepartementet hadde hun primært ansvar for lovprosesser knyttet til eierseksjonsloven, husleieloven, borettslovene og lov om kommunal forkjøpsrett til leiegårder.

Hun har også vært medlem av Juristenes Utdanningssenters fagbokutvalg for bolig- og eiendomsrett.