Lisa Mattea Elvevold er førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, UiT Norges arktiske universitet. Hun disputerte i 2019 på avhandlingen "Om avtaletolkningens vesen - teoretiske refleksjoner rundt et praktisk fenomen." Hennes forskningsinteresser er avtalerett og juridisk metode