Gammelmo er utdannet landmåler fra Høgskolen i Bergen, 1999 (nå Høgskulen på Vestlandet). Videre er hun jordskiftekandidat/cand.agric. fra Norges landbrukshøgskole, 2002 (nå Norges miljø- og biotvitenskapelige universitet (NMBU)) og har en ph.d. i eiendomsfag fra NMBU, 2018. Temaet for doktorgraden var forsvarlig saksbehandling av endring på fast eiendom.

 Gammelmo arbeider i dag som sjefsingeniør ved Kartverkets eiendomsdivisjon, med matrikkel som fagområde. Hun har tidligere arbeidet som oppmålingsingeniør i Tinn kommune og byggesaksbehandler og fagleder for oppmåling i Gran kommune. Gammelmo er i tillegg norsk delegat i kommisjon 7 i International Federation of Surveyors og medlem av redaksjonsrådet for Tidskrift for eiendomsrett.