Jørn Holme Født 1959, sorenskriver for Vestfold tingrett, tidligere riksantikvar 2009-2018, Sjef PST 2004-2009, statssekretær Justisdepartementet 2001-2004, kst. ass. riksantikvar 1997, førstestatsadvokat ØKOKRIM 1991-2001, kst. dommer 1990-1991, politiadjutant/-inspektør Harstad 1988-1990. Holme har vært forfatter/redaktør for flere bøker innen miljørett og kulturhistorie og var tidligere medforfatter til kommentarene til straffeprosessloven i Karnov.