Joakim Forsberg er ansatt som advokat i Pareto Securities og bistår hovedsakelig konsernets Investment Banking avdeling, dvs. ECM, DCM, M&A og Project Finance. Joakim er også en del av konsernets generelle funksjon for regeletterlevelse (Compliance), og er videre virksom som styresekretær i flere av konsernets utenlandske datterselskaper.

Før Joakim startet i Pareto Securities var han ansatt i Nordea Bank, hvor han primært jobbet med rådgivning i finansregulatoriske spørsmål. Joakim har tidligere også arbeidet som advokatfullmektig og advokat i Advokatfirmaet Schjødt AS, hvor han hovedsakelig var tilknyttet firmaets Olje og gass- avdeling, i tillegg til at han jobbet med M&A, selskapsrett, tvisteløsning og granskingsoppdrag innenfor nevnte fagfelt. Joakim har også i en periode vært utleid til et større oljeselskap.

Joakim er utdannet ved Stockholms universitet.
Publiserte artikler:
2020: European Court of Justice Rulings on the EU Passenger Rights Regulation: Topics and Case studies, Issues In Aviation Law and Policy, Volume 19, spring 2020, page 329 – 404.
2018: Offshore-leveranser till den norska petroleumsindustrin – en översikt av regler och standarder, Juridisk Tidskrift 2017-18, s. 560 – 581.
2014: En svensk ‘Bond Trustee’, Stockholm Centre for Commercial Law, Årsbok V. 2014, s. 51 – 98.