Ingrid Wang Larsen er master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo (2007) og er nå ansatt som universitetslektor ved NMBU, Institutt for Eiendom og Juss. Larsen underviser blant annet i ekspropriasjonsrett, forvaltningsrettsrett og miljørett.

Larsen har tidligere jobbet i Nærings- og fiskeridepartementet, vært universitetsstipendiat ved Det juridiske fakultet i Oslo og advokatfullmektig i Advokatfirmaet Thommessen.

Hun har bidratt i bøker om ekspropriasjon og skrevet vitenskapelige artikler innenfor ekspropriasjonsrett og miljørett.