Inga Steenberg er jordskiftekandidat fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun har skrevet masteroppgave om ekspropriasjon av rettigheter til privat vei med hjemmel i veiloven § 53.  

Inga jobber til daglig som jordskiftedommerfullmektig ved Oslo og Østre Viken jordskifterett.