Gunnar Knoph Berg er fagdirektør i Finansdepartementet der han hovedsakelig jobber med finansmarkedsrett. Han er cand.jur.og cand.philol fra Universitetet i Oslo og har tidligere arbeidet bl.a. i Domstoladministrasjonen, Salten tingrett og ved Statsministerens kontor.