Gry Evensen Skallerud er advokat og jobber med finansregulatorisk rådgivning.

Hun har lang erfaring fra finansmarkedsrett, og har blant annet jobbet i Finansdepartementet, som dommerfullmektig og i Finanstilsynet. Hun har bred erfaring fra ulike oppgaver innenfor reguleringen av finansmarkedet og etterlevelse av kravene som gjelder for bank, forsikring og investeringstjenestevirksomhet.

Gry var medlem og sekretær i Verdipapirlovutvalget som blant annet forberedte gjennomføringen av MiFID II og MiFIR i norsk rett, endringer i verdipapirhandelloven knyttet til flagging og periodisk rapportering og MAR. Som seksjonsleder i Finanstilsynet hadde hun ansvar for blant annet forvaltning og regelverksutvikling på verdipapirområdet, samt oppfølging av verdipapirforetakenes etterlevelse av kravene i verdipapirhandelloven med forskrifter.