Fredrik Bergesen har vært juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten siden 2019. Han har tidligere arbeidet i Kommuneadvokaten i Oslo, som dommerfullmektig i Heggen og Frøland tingrett, og i Helsedirektoratet. Han har også vært sensor og kursholder i forvaltningsrett og velferdsrett på det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.