Till övergripande innehåll för webbplatsen

Ida Torgersdotter Øygard Haavardsholm

Jurist og rådgiver, Den norske legeforening

Lars Duvaland

Direktør for Jus og arbeidsliv, Den norske legeforening

Aadel Heilemann

Seksjonssjef/advokat i Jus- og arbeidslivsavdelingen, Den norske legeforening

Hanne Riise-Hanssen

Seksjonssjef/advokat, Den norske legeforening