Emanuel Feinberg er partner i Advokatfirmaet Glittertind og arbeider der med generell sivilrettslig tvisteløsning og prosedyre. Han har særlig erfaring med tvistesaker relatert til profesjonsansvar, revisoransvar og selskapsrettslige tvister. Han har lang erfaring med prosesser for de ordinære domstolene og med voldgiftsprosesser.