Elmira Oshnavie er vitenskapelig assistent og forskerlinjestudent tilknyttet forskergruppen for europarett ved Universitet i Bergen.

Oshnavie skriver stor masteroppgave om reversering av foretakssammenslutninger, med særlig fokus på anvendelse av alternativsituasjonen ved vurderingen av om foretakssammenslutning som allerede er gjennomført vil føre til en hindring i effektiv konkurranse.