Christine Dickens er seniorskattejurist i Skattelovavdelingen i Finansdepartementet, hvor hun har vært ansatt siden 2009.

Hun har i hovedsak arbeidet med utenlandsskatt, herunder utredning av lovforslag, forhandling av skatteavtaler, samt deltakelse i ulike forum i OECD. Hun har videre kompetanse innen skatteforvaltningsrett. Hun har også jobbet med skatterett i Advokatfirmaet Hjort.

Christine Dickens hospiterer for tiden i Finansdepartementets avdeling for formuesforvaltning, som har ansvaret for Finansdepartementets arbeid med Statens pensjonsfond.