Anne Cathrine Røed er forfatter av kommentarboken til foreldelsesloven. Kommentaren utkom første gang i 1994, og foreligger nå i en fjerde utgave i to bind på til sammen 1052 sider.

Anne Cathrine er utdannet cand.jur fra Universitetet i Oslo i 1994. Hun har mer enn 25 års erfaring som forretningsadvokat. Hun fikk Møterett for Høyesterett i 2008, og har prosedert en rekke saker om foreldelse i Høyesterett.

Foruten foreldelse er et av hennes spesiale profesjonsansvar og rådgivning innenfor bygg og anlegg. Anne Cathrine var partner i Advokatfirmaet Grettes entrepriseavdeling i 13 år. Hun driver nå egen advokatvirksomhet i Advokatfirmaet LAGATA.

 

Forfatterskap

«Rådgiverrett. OM rådgivning i bygge- og anleggsprosjekter», ca. 1150 sider. 1. utg. under utgivelse.

«Foreldelse av fordringer. Kommentarer til lov av 18. mai 1979 nr. 18 om foreldelse av fordringer og utvalgte foreldelsesbestemmelser i spesiallovgivningen» Cappelen Damm Akademiske, 1. utg. (1997), 2. utg. (2004), 3. utg. (2010) 4. utg. – 2019 – 1352 sider.

«Byggeleder- og konsulentavtaler. Kommentarer til NS 8403 og paralleller til NS 8401 og NS 8402».
Justinian forlag (2006) 500 sider. Også elektronisk versjon Gyldendal Rettsdata,

«Avbrudd av foreldelsesfrist ved voldgift – Særlig om endringen av foreldelsesloven § 15 nr. 3 og forholdet til voldgiftsloven § 23» - Artikkel i Nordisk Tidsskrift for Rettsvitenskap nr.2/2009 s. 254-276

«Byggegropa til besvær – om forholdet mellom byggherre og entreprenør etter nabolovens § 9»
Artikkel i Festskrift til Entrepriserettsforeningen (2010)