Anders Gautestad Jakobsen er utdannet ved Universitetet i Oslo.

Jakobsen er ansatt som jurist i Juridisk divisjon i Tolletaten, der han de siste årene blant annet har arbeidet med nye lover og forskrifter om vareførsel og tollavgift. Han har tidligere arbeidet med merverdiavgift og særavgifter i Skatteetaten.