Till övergripande innehåll för webbplatsen

Vanessa Kalvenes

Senioradvokat, Advokatfirmaet BAHR AS
Vanessa arbeider primært med kapitalmarkedstransaksjoner og finansregulatoriske spørsmål. Hun bistår klienter i spørsmål om regulatoriske rammevilkår, kapitalstyring og finansiering, spesielt innenfor markedet for fremmedkapital (DCM). Vanessa er spesialist på kapitalkrav for banker, regulatorisk kapital, MREL og ulike former for verdipapirisering. Hun jobber også mye med obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og bistår jevnlig flere av Norges største boligkredittforetak med etablering av låneprogram og utstedelser av OMF. Hun har videre erfaring fra ulike finansierings- og kapitalmarkedstransaksjoner, herunder tradisjonelle og syntetiske verdipapiriseringer, syndikerte banklån, obligasjonslån, aksjeemisjoner og oppkjøp av regulerte foretak.