Till övergripande innehåll för webbplatsen

Sigrid Redse Johansen

Generaladvokat, Generaladvokatembetet
Sigrid Redse Johansen er generaladvokat ved Generaladvokatembetet (siden 2018).

Hun har tidligere jobbet som førsteamanuensis i folkerett ved Forsvarets høgskole og som privatpraktiserende advokat.

Redse Johansen har doktorgrad fra Universitetet i Oslo, om krigføringsregler og militære sjefers handlefrihet i væpnet konflikt.

Hun har publisert bøker og artikler om militærrett og internasjonal humanitærrett (krigens folkerett).

Redse Johansen har vært medlem av Etisk råd for forsvarsvarssektoren og sittet i flere internasjonale ekspertgrupper for utvikling av reglene som kommer til anvendelse i væpnet konflikt.

Beredskapsloven – beredskl

Rekvisisjonsloven

Forsvarsundersøkelsesloven