Till övergripande innehåll för webbplatsen

Martin Lie Hauge

Konsernadvokat, Karmsund Havn IKS
Martin Lie Hauge jobber som konsernadvokat i Karmsund Havn IKS.

Martin jobber bredt innen ulike rettsområder, og har særlig kompetanse innen fast eiendom, plan- og bygningsrett og entrepriserett.

Han er Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2017), har tidligere jobbet som juridisk rådgiver i Statens vegvesen, advokat i Bing Hodneland DA og advokatfullmektig i Ryger Advokatfirma AS (tidl. Advokatfirmaet Pind AS) og som vitenskapelig assistent tilknyttet forskergruppen for naturressurs-, miljø- og utviklingsrett ved Det juridiske fakultet, Universitet i Bergen.