Till övergripande innehåll för webbplatsen

Martin Andresen

Seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet
Martin Andresen er ansatt i Arbeids- og velferdsdirektoratet, og har jobbet med internasjonale trygdespørsmål siden 2001. Fra 2008 til 2013 ledet han den enheten i NAV som behandler lovvalgs- og medlemskapssaker, ellers har han vært i direktoratet. Han er samfunnsviter, med en tilleggsutdannelse (mastergrad) i europeisk trygdekoordinering fra det juridiske fakultet ved Universitetet i Leuven, Belgia. Fra 2017 har han vært engasjert som nasjonal spesialist i nettverket MoveS, som leverer analyser og rapporter på områdene fri bevegelighet for arbeidstakere og trygdekoordinering til DG Employment i EU-kommisjonen. I 2023 skrev han rapporten "The CJEU and EFTA Court decisions in a comparative perspective" sammen med Bernhard Spiegel (Østerrike). Rapporten gjennomgår alle de 18 avgjørelsene EFTA-domstolen har avsagt om trygdekoordinering, med vekt på å sammenlikne praksis mellom EFTA-domstolen og EU-domtolen. Rapporten kan lastes ned fra EU-kommisjonens nettsider: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8585&furtherPubs=yes. Han har også skrevet tre av artiklene i "Trygd og pensjon i EØS". Biørn Bogstad red., Oslo: Gyldendal Akademisk, 2015.