Till övergripande innehåll för webbplatsen

Marthe Andrea Larsen

Advokat, Ernst & Young Advokatfirma AS
Marthe Andrea Larsen er spesialist i merverdiavgiftsrett og merverdiavgiftskompensasjon. Hun har siden 2017 bistått private og offentlige virksomheter med rådgivning og avgiftsmessig due-diligence, særlig innenfor fast eiendom og finans. Marthe har også bred erfaring med å bistå næringsdrivende i forvaltningsprosesser overfor Skatteetaten, både ved kontrollhandlinger, klagesaker og bindende forhåndsuttalelser. Hun har skrevet flere artikler og holder kurs innen fagområdet. Sammen med Hanne Skaarberg Holen, Elinor A. Kaland og Benjamin Jacobsen Hamnes har Larsen skrevet kommentarnotene til skatteforvaltningsloven.