Till övergripande innehåll för webbplatsen

Maria Astrup Hjort

Professor, Universitetet i Oslo
Maria Astrup Hjort er professor ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Hun ble cand.jur. i 2006, disputerte i 2015 med doktorgraden «Tilgang til bevis i sivile saker. Særlig om digitale bevis» og har vært professor i rettsvitenskap siden 2019.  Hjorts kjerneområde er prosessretten. Hun har det faglige ansvaret for fagene sivilprosess, prosedyre og prosedyrekonkurranser og underviser i fagene sivilprosess, etikk og rettshistorie. Hun er fagansvarlig for sivilprosess i Store Norske Leksikon og er arbeidspakkeleder i forskningsprosjektet Samfunnssikkerhet og digitale identiteter (SODI), der hun har ansvar for de prosessuelle problemstillingene. Hun er også faglig prosjektleder for satsingen på prosedyre og muntlighet i undervisningen ved Det juridiske fakultets Centre on Experiential Legal Learning (CELL).