Till övergripande innehåll för webbplatsen

Lisbeth Holst Bremstad

seniorskattejurist, Skatteetaten
Lisbeth Holst Bremstad er seniorskattejurist i Skatteetaten, hvor hun har hatt det juridiske fagansvaret for a-ordningen siden ordningen trådte i kraft i 2015.

Hun har lang yrkeserfaring og inngående kunnskap om a-ordningen og lønnsrelatert regelverk. Hun har tidligere jobbet i Skattedirektoratet, Stortingets administrasjon og Oslo kommune.

A-opplysningsloven